ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

Η συμμετοχή των ομάδων στο Elite Soccer Cup γίνεται μέσω ειδικής πρόσκλησης.

Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω φόρμα για ναδηλώσετε το ενδιαφέρον της ομάδας σας στο Elite Soccer Cup.