Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης θα εμφανιστεί πιο κάτω…