Κ-16

Αγόρια γεννημένα 1/1/2005 και μετέπειτα

Κ-15

Αγόρια γεννημένα 1/1/2006 και μετέπειτα

Κορίτσια γεννημένα 1/1/2006 και μετέπειτα

Κ-14

Αγόρια γεννημένα 1/1/2007 και μετέπειτα

Κ-13

Αγόρια γεννημένα 1/1/2008 και μετέπειτα

Κ-12

Αγόρια γεννημένα 1/1/2009 και μετέπειτα

Κ-11

Αγόρια γεννημένα 1/1/2010 και μετέπειτα